over bekavlees

BekaVlees is kwaliteit in de hele keten! Van bron tot bord…

Beka vlees komt van gezonde koeien die een goed leven hebben gehad en met respect zijn behandeld tot aan het slachthuis.

Beka koeien lopen van het voorjaar tot de herfst vrij rond op weilanden in de Polder Westzaan. Tijdens de herfst en de winter worden zij gehuisvest in onze ingestrooide potstallen Zij worden dan gevoerd met (ruw)voer van eigen bodem, aangevuld met biologisch brok.

Koeien die drie à vier keer gekalfd hebben worden klaar gemaakt voor de slacht. Zodra de koe slachtrijp is wordt met slager en slachthuis een slachtdatum afgestemd. Veebedrijf Beka draagt zelf zorg voor het transport van het vee naar het slachthuis om dit proces zo diervriendelijk mogelijk te laten verlopen. Als de koe geslacht is wordt deze gekoeld en naar de slager gebracht. Hij draagt zorg voor het uitbenen en portioneren waarna het vlees wordt ingevroren. Het ingevroren vlees (-21 graden) wordt naar de boerderij gehaald en daar ingevroren bewaard. Verkoop loopt via de webwinkel waarna de standaard en of samengestelde pakketten kunnen worden afgehaald in de boerderij winkel. Uiteraard bent u van harte welkom voor losse verkoop.

Een korte overzichtelijke keten waarin het Beka-team van begin tot eind controle houdt op kwaliteit.

Copyright 2019 Bekavlees