onze geschiedenis

Al drie generaties boeren uit Westzaan.

Jarenlang waren de weilanden alleen varend bereikbaar met houten praam en jol. Voortstuwing d.m.v. handkracht en later gemoderniseerd met buitenboordmotoren.

Eind jaren 90 heeft een herinrichtingsplan de polder Westzaan beter ontsloten en zijn kleine kleidijkjes aangelegd om de onderbemaalde poldertjes droog te houden.

Tegenwoordig is veel “handwerk” vervangen door mechanisatie en zijn alle percelen ontsloten.
Wel wordt nog altijd op zomerdag per boot het vee geteld.

Waar voorheen de focus op het melken van de dieren lag is die heden op het vlees van de dieren gericht.

Van melkveehouderij A. Kat, is veebedrijf Beka in 2011 ontstaan door de samenwerking van Benecke en Kat waarna Benecke in 2015 zelfstandig de boerderij onder de naam Beka heeft voortgezet. Het veebedrijf is gelegen in Polder Westzaan en beheert meer dan 70 ha veenweide.

Copyright 2019 Bekavlees