Duurzame veehouderij

Polder Westzaan heeft een kleurrijke flora en fauna waaronder vele weidevogels.

Veebedrijf Beka zet zich in om deze “rijkdom” goed te beheren. Er wordt niet voor 1 juni gemaaid en voor deze datum extensief geweid, dit betekent niet meer dan 1,5 koe per ha. De weidevogels krijgen hierdoor de kans hun eieren uit te broeden en hun pullen groot te brengen.

Per seizoen worden de percelen minimaal één keer gemaaid om verruiging te voorkomen. Dit heeft samen met de stalmest uit de potstallen die over het land wordt uitgereden en het niet gebruiken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, een positieve uitwerking op het bodemleven en de vogelstand.

Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gedragscode natuurbeheer.

Door de extensieve manier van vee houden is het percentage uitval nihil en komen ziektegevallen zelden voor. Ons streven is om alle dieren op een natuurlijke manier te laten kalveren en hier wordt met het fokbeleid sterk op aangestuurd. Zo worden onze koeien gekruist met het Piemonthese ras. Dit ras staat bekend om het feit dat kalveren via de natuurlijk weg ter wereld kunnen komen, iets wat bij enkele andere vleestypische rundveerassen niet altijd kan. Deze natuurlijke bevalling komt door een gen dat er voor zorgt dat de extra aanzet van spieren bij het kalf pas plaatsvindt na de geboorte.

Copyright 2019 Bekavlees