de boerderij

Natuurinclusief vleesveebedrijf.

Onze Koeien zijn kruisingen van het ras Belgisch Witblauw (BWB) x Piemonthese

Het fokdoel bestaat uit het fokken van sterke dieren met een goede vleeskwaliteit. Ook het karakter van de dieren speelt een zeer belangrijke rol in de selectie.

De dieren worden op natuurlijke wijze door de eigen stier gedekt. Het bij laten van de stier wordt dusdanig gestuurd dat het afkalven van oktober t/m mei plaatsvind. Wij willen de koeien tijdens de stal periode af laten kalven zodat wij meer controle hebben en kunnen bijspringen wanneer dit nodig is. De koeien kunnen zodoende in het voorjaar met kalf de wei in. De kalveren worden ca. 3-4 maanden gezoogd door hun moeder. Zij worden in de tussentijd tevens bijgevoegd met biologisch brok om de scheiding na 3-4 maanden makkelijker te maken. Na deze periode worden de kalveren met brok en hooi gevoerd.

Een fokstier blijft ca. 3-4 drie jaar op het bedrijf en wordt dan verkocht. Dit om inteelt te voorkomen.

Wanneer de runderen ca. 2 jaar oud zijn worden ze gedekt, waardoor ze op de leeftijd van ongeveer 2,5 – 3 jaar voor de eerste keer afkalven. Wij hebben er bewust voor gekozen de dieren ouder dan gebruikelijk af te laten kalven, zodat zij lichamelijk beter ontwikkeld zijn en het afkalfproces zodoende minder belastend is voor het moederdier.

Na twee of drie keer gekalft te hebben wordt de koe klaar gemaakt voor de slacht. De koe krijgt ca. 3 tot 4 maanden volop biologische brok, aardappel- en broodresten en hooi om zo “slachtrijp” te worden. (slachtrijp = voldoende vet)

Alle vaarskalfjes worden aangehouden op het bedrijf. Stiertjes worden met 4 weken onder verdoving gecastreerd waarna ze als os worden aangehouden. De ossen zijn met ca. 2 jaar slachtrijp.

Van april tot en met eind oktober worden de dieren geweid in het omliggende veenweidegebied. `s Winters wordt al het vee, groot en klein, op stal gehouden en gevoerd met ruwvoer bestaande uit hooi. Dit hooi wordt van het eigen land gewonnen en bevat een variatie van grassen en kruiden. Al het vee kan zich ook op stal vrij bewegen en beschikten over een ruime vreet- en ligplek en tevens over een koeborstel waaronder de dieren zichzelf kunnen ontdoen van stof en jeuk.

Copyright 2019 Bekavlees